top of page

Foredrag i vuggestuer, børnehaver og skoler

Screenshot 2023-02-07 at 07.32.56.png

Foredrag der er tilpasset jer

Der er så mange ting, som børn skal være klar til at håndtere, når de starter i skole. Det er et vigtigt samarbejde mellem forældre og børnehave at støtte børn i at være så godt rustet som muligt til at håndtere de mange krav, som børn møder i skolen. Det kan være vanskeligt at afklare, hvem der gør noget. Er det hjemmet eller børnehaven, der skal yde en indsats for at støtte og udvikle barnet?

Det kan derfor være inspirerende og udviklende for både de professionelle og forældrene at afholde et forældremøde, hvor jeg med min faglige vinkel bidrager med perspektiver på, hvordan barnet støttes og udvikles bedst i overgangen mellem børnehave og skole.   

Mit foredrag om skoleparathed, og hvad vi som forældre og professionelle skal tænke på i forhold til at øge børns skoleparathed, er opbygget i en vekselvirkning mellem humor og alvor. Det er sundt at le, og ofte blive det lettere at at tage ting ind, hvis det bliver sagt på en måde, hvor man ler af sig selv.   


Foredraget om børn og sorg er selvsagt ikke fyldt med humor, men har sin store relevans i forhold til at oplyse og involvere forældre i at øge børns håndterbarhed i de uundgåelige oplevelser af sorg, som barnet vil møde. Hvordan støtter vi, forældre og professionelle, børnenes evne til at håndterer følelser, og hvordan giver vi dem sprog til at kunne sætte ord på livets almindelige udfordringer og bump. Hvad kan vi gøre for at inddrage sorgbegrebet i børns dagligdag?

bottom of page