top of page

Sensorisk profil

AdobeStock_490361021.jpeg

Sensorisk profil

Sensorisk profil (Sensory profile 2, Winnie Dunn, 2014) er et ergoterapeutisk redskab, som er særlig godt, hvis I oplever udfordringer eller har bekymringer i forhold til jeres barns sanseintegration. Testen giver virkelig god viden om og forståelse for barnets sansebearbejdning og adfærd.

Testen kortlægger barnets sansemønster og giver dermed en forståelse for jeres barns ressourcer og evt. behov for at få skabt mere balance og ro i nervesystem.

Når barnets nervesystem er overbelastet, er det svært for barnet at lære nye færdigheder. Barnets alarmberedskab vil være højt, og selv den mindste belastning kan udløse store følelsesmæssige udbrud.    

Testen består af en samtale, hvor I besvarer en lang række spørgsmål om jeres barns sansebearbejdning, sådan som I oplever den i jeres dagligdag. Denne samtale tager 60-90 min. Efter min analyse af jeres svar kommer jeg igen og gennemgår den sanseprofil, som testen er med til at danne baggrund for. Testen giver mange konkrete anvisninger på, hvordan I støtter og styrker jeres barn i hverdagen. Testen kan også laves i barnets institution eller skole og kan derved give de professionelle mange gode anvisninger på, hvordan de støtter jeres barn.    


Pris:4600 kr. inkl. rapport og gennemgang af denne.

​Der laves to hjemmebesøg og en fyldestgørende rapport.

Kørsel inden for 30 km fra Aalborg C + 3,73 kr. pr km. herudover. 

bottom of page