top of page

Skolevægring

Screenshot 2023-03-19 at 20.02.36.png

Skolevægring

Har jeres barn mistet overskuddet til at komme i skole? Oplever I, at det bliver sværere og sværere at overbevise jeres barn om, at det skal gå i skole?

 

Oplever I tiltagende dårlig trivsel hos jeres barn? Er jeres barn opgivende og modløst, og viser barnet tegn på overbelastning, kan det hjælpe at arbejde med at få beroliget nervesystemet og tage små og overskuelige skridt på tilbagevejen til en skoledag.

 

Det kan være hårdt og ensomt, at være familie til et barn, der er ulykkeligt, og som vægrer sig imod dagligdags krav.    

Pris: 850 kr. pr. samtale. Kørsel fra Aalborg C + 3,73 pr km.

bottom of page