top of page

Find den rette hjælp til dit barn

Baby By Hand tilbydes der en lang række forskellige ydelser, i tæt samarbejde med barnets nære voksne.

Det er i hverdagen læringen sker hos barnet. Når barnets nære voksne får viden om, forståelse for og handleredskaber til barnets udfordringer, sker de store spring.

Har du spørgsmål vedrørende dit barn, er du altid velkommen til at ringe, eller skrive en mail.

Se menuen for alle ydelser der tilbydes.

Motorisk undersøgelse

Førskoletjek

Ammevejledning

Babybehandling 

Skæv

kraniefacon 

Sensorisk

profil

Stramt

tungebånd

Besøg i forældregruppe

Opfølgning

på besøg

Børne- og ungesamtaler

Skolevægring

Foredrag

Kompetence

udvikling

bottom of page